Management de proiect

          

Management de proiect

Managementul proiectelor este un domeniu destul de recent aparut, iar importanta sa a cunoscut o crestere majora datorita faptului ca, la scara europeana si internationala, tot mai multe actiuni se desfasoara in cadrul unor proiecte.

Managementul de proiect consta in planificarea, organizarea si gestionarea (controlul) sarcinilor si resurselor ce urmareste atingerea unui anumit obiectiv, in conditiile existentei unor constrangeri referitoare la timp, resurse si costuri.

Merlin Business Consulting abordeaza managementul proiectului din perspectiva unicitatii si singularitatii fiecarui proiect in parte. Activitatea consultantilor Merlin Business Consulting este structurata pe mai multe paliere, fiecare activitate conducand la efectul propus.

Ne propunem sa contribuim la dezvoltarea afacerilor de succes precum si la dezvoltarea institutionala a firmelor sau a altor organizatii, incurajand si sustinand initiativele privind managementul proiectelor, oferind servicii de informare, asistenta, consultanta in obtinerea de finantari, prin programe nationale sau ale Uniunii Europene.

Executia activitatilor este asigurata de catre echipa de proiect iar coordonarea executiei este in responsabilitatea managerului de proiect.

Planificarea este foarte importanta pentru incadrarea in timpul de lucru stabilit; de aceea, inca de la inceput, consultantii planifica, pe baza graficului de desfasurare a activitatilor, datele de livrare si datele livrabilelor.

In realizarea managementului de proiect, Merlin Business Consulting respecta durata si costurile necesare derularii proiectului, asigura o implementare eficienta si efectiva a acestuia si intretine o comunicare optima intre echipa de proiect a beneficiarului si autoritatea contractanta.

Asistenta si consultanta in managementul proiectelor de finantare include:

• identificarea de surse de finantare specifice, in functie de nevoile clientilor;
• intocmirea dosarelor pentru accesarea surselor de finantare;
• asistenta in implementarea proiectelor dupa aprobarea finantarii;

Asistenta in managementul proiectelor include:

• conceperea proiectelor;
• elaborarea propunerilor de finantare;
• planificarea strategica a proiectelor;
• implementarea proiectelor.