Proiecte proprii

          

Proiecte proprii

Proiect de dezviltare a firmei (ID 3.3.3) finantat prin Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, program ce se adresează operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.